Tak

Takpannor, bandtäckning, sadeltak, mansardtak, pulpettak, valmade tak, branta tak, låglutande tak, röda tak, svarta tak, varma tak, kalla tak, stora tak, små tak…

Oavsett vilket typ av tak du har så skall ditt tak skydda mot allt som vårt nordiska klimat utsätter det för. Med andra ord ställer vårt klimat stora krav på ditt taks funktion.

Förutom grundläggande och nödvändiga funktioner finns en arkitektonisk dimension, taket skall vara vackert att se på. Ett tak bidrar i allra högsta grad till helhetsintrycket, tvåkupiga takpannor med överlappande breda vindskivor och rejäla utsmyckningar vid takfoten ger ett massivt intryck medan en bandtäckning med smala vindskivor ger ett nätt intryck.

Går du i takbytartankar är det viktigt att fundera över vilka förutsättningar ditt tak ger, lutningen på ditt tak avgörs av takstolarna eller takåsarna. Är ditt tak låglutande eller nästan platt är en skarvklistrad papptäckning eller dubbelfalsad plan plåt lämpligt, först om ditt taks lutning är mer än 14 grader är falsade takpannor i olika material, former och färger aktuella.

Om betong- och tegelpannor inte utsätts för mekanisk åverkan och underhålls på rätt sätt kan deras tekniska livslängd vara 50-100 år, det existerar idag fantastiskt vackra handslagna tegelpannor som överlevt betydligt längre än så. Ofta är det underlagskonstruktionen i form av bärläkt, ströläkt och underlagspapp som ger upp först, därför räknar man med att ett taks tekniska livslängd är ca 30 år.

Vi på Conprector AB har genom åren utfört mängder med takarbeten för fastighetsägare runt om i Västsverige, gör som dem och kontakta en firma med kunskapen och metoderna för friska tak som håller för vårt nordiska klimat. 

Kontakta oss