ROT

Rot- avdraget har gjort det väldigt förmånligt för fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare att förverkliga sina hemvisioner. Vi på Conprector AB har efter bästa förmåga sammanställt en del information om Rot- avdraget. Ambitionen är inte att återge varje detalj utan snarare att ge dig ett överskådligt perspektiv på några av de villkor och bestämmelser som finns gällande detta område. Vill du fördjupa dina kunskaper inom ämnet hänvisar vi till www.skatteverket.se.

Fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare som uppfyller de krav som ställs längre fram i texten samt anlitar ett företag som är godkänt för F-skatt kan använda Rot- avdraget under förutsättning att arbetet som utförs är Rotavdragsgillt.

Rot- avdraget är maximalt 50 000kr per person och år. Ett Rot- avdrag på 50 000kr motsvarar ett Rotavdragsgillt arbete för 100 000kr. Rot- avdraget grundas enbart på arbetskostnaden, material och resor till och från arbete ingår ej.

För att förtydliga ytterligare innebär Rot- avdraget att staten betalar 50 procent av arbetskostnaden för det Rotavdragsgilla arbetet som utförs av den F- skattegodkända entreprenören, maximalt 50 000kr per person och år.

Om ett par äger en fastighet eller en bostadsrätt tillsammans samt uppfyller de villkor som listas längre fram i texten kan maximalt låta utföra Rotavdragsgillt arbete för 200 000kr per år, Rot- avdraget blir i detta fall 50 procent av 200 000kr, alltså 100 000kr (50 000kr*2). Paret i exemplet betalar 100 000kr och staten betalar 100 000kr (materialet som används betalas också av paret). Nästa beskattningsår finns en ny möjlighet för paret att utnyttja Rot- avdraget under förutsättning att det finns kvar.

Några av de villkor som ställs för att kunna använda Rot- avdraget är följande:

 • Du måste vara minst 18 år

 • Du har varit obegränsat skatteskyldig i Sverige under beskattningsåret. Det betyder att du betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster

 • Du har betalat för det Rotavdragsgilla arbetet som utförts av en F-skattegodkänd entreprenör. Att ett arbete utförs i din bostad men betalas av någon annan räcker inte

 • Du måste äga din bostad och bo i den under arbetets gång.

 • Byggnaden där arbetet har utförts måste ha viss grundläggande utrustning för att räknas som bostad

 • Vid dubbel bosättning räknas bägge som bostad

 • Om du äger en stuga eller ett fritidshus kan det räknas som bostad

 • En fastighetsägare kan använda Rot- avdraget för Rotavdragsgilla arbeten som utförs både inomhus och på byggnadens utsida t.ex. taket.

 • En bostadsrättsinnehavare kan använda Rot- avdraget för Rotavdragsgilla arbeten som utförs inne i bostadsrätten, den delen som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för. Bor man i ett radhus som är en bostadsrätt kan man inte använda Rot- avdraget för att renovera utsidan på huset t.ex. taket eftersom denna del faller under bostadsrättsföreningens ansvar.

 • Bor du i ett nybyggt småhus får du inte använda Rot- avdraget under de 5 första åren sett från husets värdeår. Detta har att göra med att man redan är befriad från fastighetsskatten.

 • www.skatteverket.se finns exempel på Rotavdragsgilla arbeten samt arbeten som ej ger rätt till Rot- avdrag. Badrumsrenoveringar, takarbeten, snickeri- och måleriarbeten är med några få undantag Rot-avdragsgilla. Varmt välkomna att kontakta oss för mer detaljerad information om Rotavdragsgilla arbeten och vad din renovering kostar efter Rot- avdraget.

 

Kontakta oss