Om Conprector

Conprector Fastighetsservice AB grundades 1992 och har varit verksamt inom byggbranschen sedan dess. Vi har vårt säte i Göteborg och majoriteten av uppdragen, både för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag, utförs i Göteborg med omnejd.

Vi eftersträvar långsiktighet i allt som företas inom verksamhetens ramar. Det långsiktiga perspektivet i kombination med en konkurrenskraftig tjänst har resulterat i att vi av Bisnode (f.d. Soliditet) har tilldelats högsta kreditvärdighet, en trygghet för dig som kund.

Vi är fortfarande ett mindre företag, personalstyrkan består idag av fem tillsvidareanställda och ett antal projektanställda. Runt oss finns ett stort kontaktnät med pålitliga samarbetspartners inom alla områden av vår bransch, ett nära samarbete som vuxit fram genom åren och som möjliggör att vår samlade kompetens kommer våra kunder till gagn.

Vår fortsatta framgång hänger inte bara på att leva upp till våra kunders förväntningar utan om möjligt överträffa dem. För att möjliggöra detta krävs att hela organisationen genomsyras av ett kundfokus, detta alldeles oavsett var någonstans inom organisationen man befinner sig eller i vilket sammanhang man möter kunden. För att säkerställa att vi är på rätt väg genomför vi utvärderingar med våra kunder efter arbetets slut, deras upplevelse av vår tjänst är sedan vägledande i förbättringsarbetet mot en byggtjänst av ännu högre kvalité och större kundnytta.

Conprector Fastighetsservice AB är medlemmar i Byggkeramikrådet (www.bkr.se) och därigenom våtrumsbehöriga, vi använder oss av ID 06 vilket innebär att alla inom företaget kan uppvisa en företagslegitimation. Vi är anslutna genom kollektivavtal till Bygg 12 för rättvisa villkor för anställda. Vårt miljö- och kvalitetscertifieringsarbete, ISO 9001 samt ISO 14001 är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2014.

Kontakta oss