Badrum

Badrum och andra våtutrymmen har under det senaste århundradet genomgått stora tekniska förändringar som varit helt nödvändiga på grund av vår förändrade livsstil och tekniska landvinningar.

Idag duschar många av oss varje dag till skillnad från den tiden då man söndagsbadade. Badrummet var förr ofta förpassat till källaren och bestod allt som oftast av ett badkar, inredningen var spartansk men funktionell och visst blev man ren även här.

I dagens läge är badrummet inte begränsat till endast de nödvändiga funktionerna som tvättning av kropp och kläder utan även en plats för avkoppling och återhämtning. Ett avbrott från den hektiska vardagen, en värmande paus från den ihållande vinterkylan eller välbehövlig svalka under heta sommardagar. Utbudet av kakel, klinkers, bubbelbad, duschvarianter, bastuinredningar och allt annat som hör badrummet till är enormt. Det enda som sätter begränsningar är utrymmet som finns tillgängligt, fantasin och budgeten.

Vi på Conprector AB har genom årens lopp hjälpt västsvenskar med alla typer av våtrumsrenoveringar, allt från stora hemspainspirerade badrum med bubbelbad och bastu till små gästtoaletter och allt däremellan. Oavsett vilket renoveringsbehov du har så har vi erfarenheten, kompetensen och behörigheten som krävs för att förverkliga din hemvision till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi är medlemmar i Byggkeramikrådet (www.bkr.se) och därigenom våtrumsbehöriga. Genom vårt medlemskap är vi förpliktade att hålla oss uppdaterade på nya byggregler och rekommendationer inom våtrumsbyggande. För att upprätthålla kunskapen om nya regler har vi en kontinuerlig fortbildning för alla inom företaget. För dig som kund innebär vårt medlemskap i Byggkeramikrådet att du skall kunna räkna med att arbetet utförs fackmannamässigt, att du omfattas av våra försäkringar och att du efter arbetets slut får ett ifyllt och undertecknat våtrumsintyg (Kvalitetsdokument).

Våtrumsintyget ska behandlas som ett värdepapper, idag är våtrumsintygen efterfrågade när fastigheter eller bostadsrätter byter ägare. Förutom att för egen del veta att badrummet uppfyller de villkor som ställs så ligger det i ditt intresse att kunna visa spekulanter på din bostad att arbetet är fackmannamässigt utfört. 

Bra saker för dig som fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare att känna till om ditt badrum:

  • Det finns ingen lag som förbjuder fastighetsägare från att renovera sitt badrum själv, givetvis avråder vi starkt från detta eftersom fallgroparna är många (bostadsrättsinnehavare begränsas ofta av att bostadsrättsföreningen kräver att ett behörigt företag utför arbetet). Är olyckan framme är det omöjligt att få ersättning från försäkringsbolaget. Renoverar du ditt badrum själv och fastigheten eller bostadsrätten överlåts till en ny ägare kan du i efterhand bli betalningsansvarig om det visar sig att våtutrymmet inte lever upp till kraven som ställs och en friskrivning inte existerar, läs mer om s.k. dolda fel. Anlitar du ett behörigt företag som Conprector AB omfattas du av våra försäkringar. Sverige är ett av dem få länder i världen där det finns möjlighet att försäkra sitt badrum, åker man över bron till Danmark saknas den möjligheten.

  • I äldre badrum kan asbest förekomma. År 1976 infördes ett förbud mot asbest, först år 1982 totalförbjöds asbest. Åren mellan 1976-82 kan beskrivas som en övergångsperiod, byggbranschen hade svårigheter att hitta ett supplement till asbestinnehållande byggmaterial. Asbest förekommer i badrum äldre än 1982 ofta i fix och fog bakom och emellan kakelplattorna på alla ställen där byggkeramik förekommer som badrum, toalett, kök etc. Asbest förekommer även i golv, speciellt i golv med en klack i duschdelen inte sällan med heltäckningsmatta över. I gamla ventilationskanaler återfinns asbest i form av eternit (cement blandat med asbest). Asbest är hälsovådligt och innan man på eget bevåg börjar riva loss t.ex. kakelplattor måste man försäkra sig om att asbest inte förekommer. Det är först när asbestpartiklarna frigörs genom rivning som det blir hälsovådligt, står det asbestinnehållande materialet orört behöver man inte oroa sig. Det är enkelt att skicka misstänkt asbest på analys, ett bra sätt att reda ut eventuella frågetecken. Är man inte bevandrad inom detta område är det enklast att kontakta oss, vi känner igen riskkonstruktioner och har ett samarbete med en asbestsaneringsfirma. Behövs en sanering räknar vi in kostnaden för detta i vår totalentreprenad och låter behöriga experter avlägsna asbesten på ett säkert sätt utan att sprida det farliga dammet i din bostad.

  • Golvbrunnar äldre än 1990 skall bytas. Bor du i en lägenhet med grannar under och har en gammal gjutjärnsbrunn i badrummet finns en överhängande risk att taket under ditt badrum spricker när man frilägger brunnen. Anledningen är att gamla gjutjärnsbrunnar är djupa, mellan botten på brunnen och taket under skiljer det många gånger bara någon centimeter.

  • Har du ett äldre badrum med badkar och vill byta till dusch ska du vara medveten om att det finns en risk att en äldre våtrumskonstruktion inte klarar av den högre vattenbegjutningen. Anledningen är helt enkelt att det mesta av vattnet har stannat i badkaret innan, när vattnet begjuter golvet kan resultatet vara fuktskador efter en tid. När man börjar duscha blir golvfallet också uppenbart, för att undvika tråkiga överraskningar bör du med vattenpasset kontrollera golvfallet innan du kastar ut badkaret. Blandaren bör höjas.

  • Har du ett äldre badrum med dusch och vill byta till badkar bör det inte vålla några problem om det rör sig om ett badkar för en person (eller två med lite vilja). Planerar du däremot att installera ett större badkar för flera personer bör du fundera över om bjälklaget klarar av den ökade vikten, detta gäller även nybyggda badrum. Vissa menar att vibrationer från ett bubbelbad kan vara negativt för i synnerhet äldre våtrumskonstruktioner. Blandaren bör bytas ut till en badkarsblandare och sänkas.

  • Planerar du att utrusta ditt badrum/hemspa med ett bubbelbadkar bör du ägna uppmärksamhet till vilken ljudnivå som genereras. Priset är givetvis en viktig jämförelsepunkt mellan olika alternativ men väg även in andra aspekter för att försäkra dig om att du blir nöjd.

  • Undvik att skruva upp saker i badrummet, i synnerhet på de ställena som vattenbegjuts regelbundet som t.ex. duschen (våtrumszon 1). Varje hål punkterar fuktspärren. Idag finns silikon och-limsorter som med lätthet klarar av handdukskrokar, golvmonterade toalettstolar m.m.

  • Om du tänker sätta kakel själv ska du noggrant planera innan du påbörjar plattsättningen. Det ser tråkigt och amatörmässigt ut om man t.ex. ovanför arbetsbänken i köket påbörjar plattsättningen med en hel kakelplatta för att sedan avsluta med en pytteliten platta. Undvik detta genom att lägga ut kakelplattorna längs med köksbänken, fundera på början och avslutningen. Det är alltid snyggare att påbörja plattsättningen med en halv kakelplatta och avsluta med en halv kakelplatta. Yrkesmän arbetar aldrig med mindre en 1/3 kakelplatta.

  • Följ noggrant anvisningarna för blandning av fix och fog. Undvik pigmenterad fog om du inte är en fackman, det är väldigt enkelt att fogen blir flammig. Man använder olika sorters fog på väggbeklädnader (kakel) och golvbeläggningar (klinkers).

  • Det som skiljer kakel från klinkers är vattenabsorptionsförmågan. Kakel suger upp mer vatten än klinkers eftersom kakelplattorna har ett mer poröst gods än klinkers. Man kan säga att kakel är fyllt med mer tomrum som vattnet tar sig in i. Med anledning av detta skall man ha klinker med tätare gods på golvet och inte kakel. Ta hänsyn till detta när du köper din keramik. 

Ovanstående text är bara ett axplock av vad man som fastighetsägare/bostadsrättsinnehavare bör tänka på angående sitt badrum. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi går igenom ditt renoveringsbehov, vad det kostar efter Rot- avdraget och hur vi löser det på bästa sätt.

Kontakta oss