Måleri

Genom årens lopp har vi satt färg på våra kunders tillvaro både inomhus och utomhus. Människan har genom alla tider använt färg för att stimulera sitt sinne och utvecklingen går framåt med stormsteg. Inomhus används färger och tapeter främst för att öka trivseln och välbefinnandet, utvändig färg skyddar mot naturens nedbrytning och bidrar till att hålla ditt hus friskt och vackert. Utomhusfärgens främsta uppgift är att skydda mot solens ultravioletta strålning och inte fukt som många verkar tro. Den ultravioletta strålningen torkar med tiden ut virket, detta leder till sprickor som tillåter vatten att tränga längre in i byggnaden. Allra tydligast är detta på fasader som vetter söderut, något som fastighetsägare är plågsamt medvetna om.

Grundförutsättningen för att uppnå ett professionellt resultat är underarbetet, för att avgöra vilket underarbete som behövs krävs stor materialkännedom och erfarenhet med andra ord yrkeskunskap. När underarbetet är gjort på rätt sätt finns grunden för ett lyckat resultat.

Invändig målning gör stor skillnad, ofta kan rätt kulörer i ett hem vara avgörande för hur tilltalande det uppfattas. Det är inte för intet som vi de senaste åren fått vara med och finslipa bostadsrätter och fastigheter innan försäljningar. Att låta en yrkesman fixa detaljerna som att måla ett rum eller gulnade fotlister och dörrfoder innan en visning eller fotografering kan vara avgörande för vilket intryck en potentiell köpare får. Förutom att helhetsintrycket påverkas positivt möjliggör Rot- avdraget att du som kund kan unna dig hantverksexpertis till en överkomlig kostnad.

Vi är ett mångsidigt och flexibelt företag med flera olika yrkesgrupper som stödjer varandra. Vår samlade kompentens kommer våra kunder till gagn och skapar en byggtjänst av högre kvalité och större kundnytta. Ett praktiskt exempel som nästan alltid inträffar under utvändiga målningar är att olika delar av byggnaden behöver bytas ut, ofta gäller det vindskivor, hängrännor, vindskiveplåtar, panel, fönster etc. Genom våra snickare kan problemen åtgärdas effektivt och du som kund slipper att jaga andra yrkesgrupper, något som brukar vara en utmaning under de hektiska sommarmånaderna. Helt enkelt en byggtjänst av högre kvalité och större kundnytta.

Bra saker för dig som fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare att känna till om målning:

 • Om du planerar att genomföra ditt målningsprojekt själv bör du noggrant fundera över om du verkligen har tid att genomföra hela projektet från start till mål på den utsatta tiden. Är man inte yrkesmålare tar rivning av lös tapet, spackling, slipning och målning ofta längre tid än vad man planerat. Ägna detta en tanke för husfridens skull.

 • Ofta möter vi kunder som påbörjat sina projekt själva men som inte lyckats avsluta det. Kopplar man in en yrkesman sent i projektet brukar det ofta vara förenat med en del extrakostnader pga. alldeles för mycket spackel som måste slipas ner. Är du inte van vid att spackla är ett råd att spackla tunt fler gånger för att undvika stora mödosamma utbuktningar som måste slipas ner. Enklast är givetvis att kontakta en yrkesman.

 • Utgångspunkten för ett lyckat målningsresultat är underarbetet, både när det gäller utvändiga- och invändiga målningsprojekt. Det finns ingen invändig färg i världen som kan dölja ojämnheter på grund av dålig spackling, inte heller finns utvändig färg som håller om inte underlaget utvändigt bearbetats ordentligt genom rengöring och om det behövs skrapning. Var noggrann och ställ frågor i färgbutiken om du är osäker.

 • Vid omtapetsering bör man skala av de underliggande tapetskarvarna med en rakbladskniv samt slipa av lätt innan man spacklar ut ojämnheterna. Ägnar man inte underlaget uppmärksamhet innan den nya tapeten sätts upp bildas fula ojämnheter. Slarvar man med att spackla ytan helt jämn bildas lätt en "bulle" som syns i släpljuset.

 • Tapetsering skall alltid påbörjas från fönstrets bägge sidor och helst avslutas bakom en dörr. 

 • Planerar du att måla om snickerier skall du alltid använda en grundfärg i första strykningen, inte bara för täckningens skull utan även för att färdigfärgen ska fästa ordentligt.

 • Ett tips vid invändig målning är att skippa ett tråg och använda en 10 liters burk istället, många gånger blir det för snålt med färg om man använder ett tråg och resultatet blir ojämnt.

 • Vid ommålning av invändiga tak i rum med fönster skall man tvära mot fönstret, alltså inte måla längsgående. Man bör gå från fönstrets ena sida till fönstrets andra sida, alltså inte måla mot fönstret i långa strykningar. Släpljuset är oförlåtande, därför kan det vara värt att ägna detta en tanke.   

 • Den känsligaste punkten på trävirke är ändträet, denna ska snedsågas så att vattnet som rinner längs med träfasaden inte sugs upp i ändträet. Dessutom ska ändträet mättas med grundolja eftersom ändträet suger upp mycket mer vatten än andra delar av panelen.

 • I sekelskiftlägenheter är det populärt att avlägsna puts för att synliggöra bakomliggande tegelväggar. Det är vackert och skapar en rustik känsla men var medveten om att det dammar fruktansvärt mycket, bär ut möbler och försök i den mån det går att med plast skärma av den delen där du arbetar. Vill du frilägga en murstock rekommenderar vi att du börjar i ett mindre synligt hörn för att kunna bedöma kvalitén på teglet som använts. När sekelskiftslägenheterna byggdes var det inte ovanligt att man murade med det som fanns till hands, särskilt på de delar som ändå skulle putsas. Långt ifrån alltid användes de vackra tegelstenarna man är ute efter. Börja därför i ett undangömt hörn, är det andra klassens tegelsten som visar sig kan du ställa in projektet i ett tidigt skede med äran i behåll.

 • Ibland kontaktas vi för att enbart måla väggarna i ett rum, målas inte taket i samma veva så brukar det ”sticka” i ögonen. Därför rekommenderar vi att man räknar in även taket från början. 

Kontakta oss