Bra tips för dig som fastighetsägare om du redan vet att du har fuktproblem

  • Fundera noggrant över var fukten trängt in. Fukt som tränger in över en längre tid lämnar spår efter sig. Finns möjlighet att inspektera yttertaket inifrån vinden är det en fördel, är din vind inredd brukar gipsskivorna skvallra om fukt tränger in.

  • Om du som fastighetsägare genomför en kontinuerlig översyn av insidan av ditt tak bör du på ett ungefär veta vid vilken årstid fuktintrånget skett. Är det häftiga horisontala höstskurar som ställt till problem eller snösmältningen framåt vårkanten som orsakat fuktintrånget. Yttertakskonstruktioner är generellt sett mer känsliga för vissa vindriktningar.

  • Huvudsakligen finns två källor till fuktproblem: läckage och kondens.

Läckage:

Ett läckage kommer utifrån via nederbörd och inträffar om någon takdel är skadad eller felmonterad i kombination med att underlagspappen är uttjänt. Exakt vilka faktorer som spelar in i fuktintrånget kan vara många. En tänkbar händelsesekvens kan vara att en takpanna går sönder, regn och löv tar sig med tiden in och efter ett tag har så pass mycket löv och annan smuts ansamlats att det bromsar upp vattenavrinningen. Högen med löv och annan smuts suger åt sig vatten och helt plötsligt börjar det droppa in. Ofta förekommer läckage vid genomföringar som skorsten eller takfönster på grund av felmontering.

Kondens:

Fuktproblem genom kondens kan härledas till faktorer inne i huset. Anledningen till kondensrelaterade fuktproblem är ofta en ej tillräcklig diffusionsspärr (plastfolie mellan vindsutrymmet och våningen under) som ger upphov till luftströmmar i huset. Varm luft från våningen under vandrar upp till den i regel kallare vinden, luften kyls av och fukt bildas mot den kallaste ytan på vinden, ofta råsponten, masoniten eller dylikt. Detta kan ge upphov till fuktproblem. För att slippa kondensrelaterade fuktproblem måste vindsutrymmet ventileras ordentligt. I äldre hus med bristfällig diffusionsspärr mellan vindsutrymmet och våningsplanet under kan naturliga luftströmmar ha fört med sig fukt upp till vinden i alla tider utan att orsaka fuktproblem. Detta eftersom tillräckligt mycket varmluft har transporterats upp till vinden för att torka upp fukten. Ofta dyker fuktproblemen upp först när man av ekonomiska skäl tilläggsisolerar mellan utrymmena, helt plötsligt sipprar inte lika mycket varmluft upp till vinden och den fukten som finns där eller den mindre mängden som transporteras upp torkas inte upp. När man tilläggsisolerar måste man ventilera vinden ordentligt.

Det som presenteras ovan är en förenklad bild av verkligheten, att finna källan till fuktproblem är ofta mer komplicerat. Vi på Conprector AB har genom åren utfört mängder med takarbeten för fastighetsägare runt om i Västsverige, gör som dem och kontakta en firma med kunskapen och metoderna för friska tak som håller för vårt nordiska klimat. 

Kontakta oss